Gökçeada

Gökçeada’nın kültürü, içinde bulunduğu Kuzey Ege adalarının tarihsel mirası bağlamında değerlendirilmelidir. Kuzey Ege adaları batılı tarihsel insanlığın kültürel kökeni; felsefenin ve demokrasinin doğduğu ve geliştiği coğrafyadır. Sanatın birçok dalının geliştiği bu adalarda yaşayan uygarlıklar, çağdaş kültürel üretimleri etkilemeye devam etmektedir. Bir Kuzey Ege adası olarak Gökçeada, kırsal alanın özgün dokularından, dünya sanatının seçkin örneklerine, yöresel folklorun renklerine kadar tüm ziyaretçilerin hayran

.

kalabileceği nitelikte kültürel hazinelere ev sahipliği yapmaktadır. Ada, kucak açtığı kültürel çeşitlilikten dolayı, farklı gelenek ve göreneklere, zengin sofra kültürüne, yaşam tarzına ve mimari dokuya sahiptir. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Gökçeada’da arkeolojik kazı çalışmaları yürütmüştür. Kazı çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre, adada yerleşmenin günümüzden 5000 yıl öncesine gittiği anlaşılmıştır.

marmara
kalkinma
icisleri
GSK
top