Aktiviteler

Kuş Gözlemciliği

Gökçeada kuş gözlemciliği için eşine az rastlanır fırsatlar sunmaktadır. Adada 16 takım ve 41 familyaya dahil toplam 143 kuş türünün dağılış gösterdiği belirlenmiştir. Gökçeada’da görülen kuş türleri, Türkiye kuş faunasının (473 tür) yaklaşık %30’luk kısmını oluşturmaktadır. 63 tür kuş, yıl boyunca adada gözlemlenebilir. 55 tür yaz göçmeni, 15 tür kış göçmeni ve 10 tür transit göçmendir. IUCN kriterlerine göre 138’i düşük riskli, 2’si duyarlı, 3’ü de tehdide yakın sınıfındadır.1

Gökçeada ülkenin yüzey ve kaynak suları bakımından en zengin, bununla birlikte yüzölçümü en fazla olan adasıdır. Aydıncık bölgesinde bulunan Tuz Gölü, suları içmeye ve sulamaya uygun olmayan, kıyı kuşları, flamingolar için uygun derinlikte ve deniz bağlantısı olan bir dalyandır. Aynı zamanda kuş türlerinin kışlaması için etrafı hem yükseltili ve hem korunaklı hem de bazı kuş türleri (kıyı kuşları, martılar) için uygun habitat oluşturan kumullarla çevrilidir. Tuz Gölü dalyanı ve Gökçeada’nın kuzey kıyıları Önemli Doğa Alanı olarak belirlenmiştir.2 Adanın kıyılarının yükseltisi ve

kayalık, taşlık alanları da kendisine göre bir tür çeşitliliğini barındırmaktadır. Adadoğanı, gökdoğan, kerkenez, ebabiller, kırlangıçlar, martılar, gökardıçlar, keklikler hatta güvercinler ve kargalar için de uygun yuvalama alanları oluşturmaktadır. Kış aylarında, kıyı ve iç göllere ördek türlerini, pelikanları, karabatak, sakarmeke ve martıları bir arada
gözlemlemek mümkündür. Deniz kıyısında yine tepeli karabatak, bahri, martı çeşitleri ve boz yelkovanlar gözlemlenebilir.3 Keklik, çulluk, yelve gibi adada yerleşik kuşlar yanında, göçebe kuşların göç güzergâhının da adada bulunması nedeniyle, Gökçeada kuş gözlemciliği açısından ada zengin olanaklar sunmaktadır.

1 Tok C., Özkan B., Gürkan M., Gökçeada’nın Karasal Omurgalı Hayvanları, Gökçeada Doğa ve Kültür Varlıkları, İstanbul, s.130, 2014.
2 Eken G., Bozdoğan M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç D.T., Lise Y., Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, 2006.
3 Şebnem Samsa, Gökçeada Kuşları, Gökçeada Doğa ve Kültür Varlıkları, İstanbul, s.155-180, 2014.
top